Propojujeme asistenty a rodiny s dětmi s PAS

Jste rodič a hledáte asistenta k Vašemu dítěti s poruchou autistického spektra? Jste dobrovolník nebo profesionální osobní asistent, který hledá rodinu ve svém okolí? Pak jste tu správně!

Zdarma

Za registraci do databáze ani samotné propojení nic neplatíte. Provoz webu hradí nezisková organizace Mise naděje.

Flexibilně

Pomáhejte dle svých časových možností v místě, které si sami zvolíte.

Bez záruky

Bohužel jako malý dobrovolnický spolek nemáme kapacity k prověření každého zájemce o asistentství. Nabádáme tedy rodiny k obezřetnosti.

Jak to funguje?

Do databáze se mohou registrovat rodiny s dětmi s autismem i zájemci o asistentství (dobrovolníci i profesionálové) z celé ČR.

Rodiny

Jako rodič dítěte s PAS hledající pomoc vyplňte dotazník a váš profil se do několika dnů zobrazí v sekci Naše rodiny. V té si vás může případný dobrovolník či profesionál vyhledat a oslovit. Naopak vy můžete asistenty nalézt a kontaktovat v sekci Naši asistenti.

Asistenti

Jako zájemce o asistentství nejprve vyplňte dotazník a váš profil se do několika dnů objeví v sekci Naši asistenti. V té si vás rodina hledající pomoc může vyhledat a oslovit. V sekci Naše rodiny můžete svou pomoc konkrétním rodinám přímo nabídnout.

Ochrana soukromí

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete, aby byl váš profil veřejný, zvolte tuto volbu při registraci. Pokusíme se vám najít asistenta dle vašich potřeb a zkontaktujeme vás individuálně. Mise naděje si vyhrazuje právo jakýkoliv profil nezveřejnit či z vážných důvodů odstranit.

O projektu

Každý rok se v České republice narodí 1 500 až 2 000 dětí s poruchou autistického spektra. Péče o takovéto dítě může být pro rodinu časově i psychicky velmi náročná. Právě pomoc dobrovolníka či profesionála může těmto rodinám alespoň na pár chvil týdně značně odlehčit. Posláním tohoto webu je poskytnout bezplatnou platformu pro vzájemné propojení dobrovolníků i profesionálních osobních asistentů s rodinami s dětmi s autismem ze všech koutů České republiky. 

Disclaimer: Mise naděje je malý dobrovolnický spolek, který bohužel z kapacitních důvodů nezvládá každého zájemce o asistentství individuálně prověřit. Organizace je pouhým provozovatelem platformy, a tedy nenese žádnou právní odpovědnost za registrované asistenty ani za nic jiného. Mise naděje si vyhrazuje právo jakýkoliv podezřelý profil nezveřejnit či odstranit. Nabádáme tak všechny registrované rodiny k obezřetnosti.

Poruchy Autistického Spektra

Autistické poruchy patří mezi závažné psychické poruchy, které jsou vrozené – geneticky podmíněné. U autistických poruch je narušeno fungování ve třech základních oblastech – v oblasti sociálních dovedností, komunikaci a představivosti. Děti mají sníženou schopnost navazovat vztahy s ostatními lidmi a vrstevníky, mají omezenou gestikulaci a výrazné problémy v oblasti komunikace. Jejich vývoj řeči je buď opožděný, nebo se nevyvine vůbec. Děti si často hrají o samotě, obtížně se přizpůsobují změnám, reagují na ně přehnaně nebo úzkostně. Příznaky PAS se rozvíjejí od narození, mění se v čase a trvají po celý život. Dosud neexistuje učinná léčba autismu, která by dokázala odstranit projevy autismu. Včasné a správné přístupy rodiny a školy ve spolupráci se všemi odborníky věnující se PAS dokážou do značné míry projevy autismu kompenzovat, pomoct dětem s autismem doslovně se naučit sociální a komunikační dovednosti.

Příběhy našich dobrovolníků

Jan Novák 2

Moje motivace je pomáhat lidem. Okres: Praha. Věk: 25 let. Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské. Předchozí zkušenost s pomocí lidem s autismem: ano. Ochotný pomáhat bezúplatně: ano. Jak často: 1x týdně. Možnost

Read More »

Jan Novák

Moje motivace je pomáhat lidem. Okres: Praha. Věk: 25 let. Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské. Předchozí zkušenost s pomocí lidem s autismem: ano. Ochotný pomáhat bezúplatně:

Read More »

Mise naděje

Jsme vysokoškolští studenti, kteří pomáhají druhým – ať už vážně nemocným či sociálně znevýhodněným dětem, osamoceným seniorům nebo čtyřnohým mazlíčkům. Zkrátka, naději šíříme tam, kde je to nejvíce třeba 🙂 Pomoc rodinám s dětmi s autismem je jednou z klíčových oblastí, které se věnujeme už od našeho vzniku v roce 2014. Organizace Mise naděje poskytuje v problematice PAS tři pilíře pomoci: 

Asistence

ProAutismus.cz je reakcí na poptávku rodin dětí s PAS napříč republikou. Jeho cílem je bezplatně poskytnout prostor, kde se mohou propojit se zájemci o asistentství z řad dobrovolníků i profesionálů.

Osvěta

Pořádáme charitativní akce na pomoc konkrétním rodinám dětí s PAS. Šíříme osvětu o PAS na sociálních sítích, výstavách i promítáních. Inspirujeme další studenty, aby se o toto téma zajímali.


Informace

Překládáme odborné články z ověřených zahraničních zdrojů. Tvoříme a distribuujeme informační materiály.

Pokud se o nás chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky

Podporovatelé projektu

Masarykova univerzita v roce 2022 finančně podpořila vytvoření tohoto webu částkou 7 tis. Kč

Chci nabídnout pomoc

Hledám pomoc